U bevindt zich hier: Home

KVAN-dagen 2012 op 11 en 12 juni bij Zeeuws Archief

De Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN) organiseert in samenwerking met het Zeeuws Archief op 11 en 12 juni 2012 in Middelburg de jaarlijkse KVAN-dagen. Het thema van KVAN-dagen 2012 is Open !. De term ‘open’ komen we overal tegen: open standaarden, open source, open data, open access… we kunnen er haast niet omheen. We hebben het dan over openbaarheid, transparantie, verantwoording nemen maar ook grenzen trekken. De Archiefvisie van staatssecretaris Zijlstra benoemt actieve openbaarheid als kernpunt. Voorstanders van al deze openheid wijzen op het belang van hergebruik van informatie en de waarde die nieuwe gebruikers eraan kunnen toevoegen. Er zijn echter sceptici en critici die erop wijzen dat hergebruik misbruik kan betekenen en dat er voor kwaliteit nu eenmaal betaald moet worden. Ook kwesties rondom openbaarheid doen veel stof opwaaien. Zo is er in verschillende media veel discussie over de werking van de WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur), om nog maar te zwijgen van de controverse rondom de website Wikileaks. Daarmee is de vraag opgeworpen, of openbaarheid onder alle omstandigheden wel verstandig en wenselijk is.Tijdens de KVAN-dagen gaan Nederlandse archivarissen, informatieprofessionals en journalisten, juristen met elkaar in debat over alle aspecten die kleven aan het thema “Open!”.

Lees meer http://194.171.109.12/news/829/

Nieuwsflitsen

Een mogelijke verhuizing van het Terneuzense archief naar het Zeeuws Archief in Middelburg stuit niet alom op een ‘njet’ bij heemkundige organisaties in Terneuzen.

Het Terneuzense archief zit met achterstallig onderhoud en moet worden gedigitaliseerd. Twee toekomstplannen liggen op tafel: het in eigen huis aanpakken of verkassen naar...

Lees meer...

van der Molen en Winschoten

Begin 18e eeuw stonden in de gemeente Winschoten 13 molens. In de loop van de jaren zijn door diverse oorzaken, zoals industrialisatie, de aantallen flink gereduceerd. Winschoten heeft op haar grondgebied nog drie monumentale molens staan, te weten Berg, Dijkstra en Edens. Deze molens zijn eigendom van de gemeente en worden beheerd door vrijwillige molenaars. Alle drie de molens staan in het centrum van Winschoten. Van deze 3 molens is ieder geval bekend, dat géén van onze voorouders eigenaar is geweest.

Go to top