Thomas van der Molen (22-06-2014)Op 22 juni 2014 is de familie van der Molen weer een naamgenoot rijker. Zijn naam luidt Thomas van der Molen. Zoon van Patrick en Patty van der Molen, en broertje van Sanne van der Molen. Thomas is geboren rond 21:45 uur in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen.

Thomas is op dit moment de eerste, en voorlopig de enige, die de naam "van der Molen" kan voortzetten.


Namens www.vdrmolen.com, van Harte Proficiat!